УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


ОПИСАНИЕ


 Уеб сайт собственост на СИТИ ЛАЙТ ООД.

Този сайт е със запазени авторски права на СИТИ ЛАЙТ ООД.

На сайта се предлагат продукти, на които СИТИ ЛАЙТ ООД е директен вносител.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите /клиентите/ за правомощията им /права и задължения/ при използване на ресурсите в сайта. Всеки потребител /клиент/ на сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

СИТИ ЛАЙТ ООД  си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.


 ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


 Информацията на САЙТА не може да бъде репродуцирана, променяна, трансферирана, записвана или предавана под каквато и да е форма, без съгласието на СИТИ ЛАЙТ ООД. Вие се съгласявате, че ще използвате информацията за Ваше лични потребности без комерсиални намерения.


 НЕТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА


 СИТИ ЛАЙТ ООД  полага усилия за поддържане на коректна и точна информация отностно предлаганите стоки. Не носи отговорност за допуснати грешки и неточностти, съществуващи на сайта. Вие приемате, че предоставяната информация може да съдържа грешки или да не отговаря на Вашите изисквания.


 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА


 - За да поръчате продукти от сайта е необходимо да се регистрирате;

- Ангажирате се да предоставите коректни, точни и верни данни при създаването на личен или фирмен профил, както и съгласие за обработката им, при спазване от страна на СИТИ ЛАЙТ на политиката за защита на личните данни. Тази информация касае попълването на важни официални административни документи като фактури, експедиторски формуляри и др.;

- При непопълнени  полетата за обратна връзка или невярна информация фирмата не е обвързана със задължението за изпълнение на поръчката;

- СИТИ ЛАЙТ си запазва правото да прекратява регистрация и ограничава достъп, комуникация с некоректни  и злонамерени потребители /клиенти/;

- Сайтът не осъществява регистрация на потребител /клиент/ под 18 години;

- При попълване на заявката за поръчка, въведените лични данни се изпращат към обслужващия сървър чрез криптирана SSL връзка. По този начин се осигурява защитата на личните данни на потребителя;

- Данните се използват само и единствено за изпълнение на конкретната заявка.  СИТИ ЛАЙТ ООД гарантира, че получените данни няма да се използват, включително и от трети лица, за каквито и да е други цели;

- Поръчката може да се извърши от различни категории в сайта чрез бутон „ПОРЪЧАЙ”, като указаната цена е за един брой в лева, с включено /начислено/ ДДС;

- Артикули с няколко вида цветове, в поле „Коментар или Вашите изисквания” моля укажете избрания от Вас цвят;

- С кликване на бутон „ПЛАЩАНЕ”:

*  потребителят /клиентът/ изразява доброволно волеизявление, обвързващо го със силата на договор между страните: потребител - СИТИ ЛАЙТ ООД, при спазване на настоящите правила и българското законодателство;

* потребителят /клиентът/  поема зъдължение за плащане на стоката на СИТИ ЛАЙТ ООД при нейното доставяне, като разходите за доставка са дължими на куриерската фирма съгласно техния ценоразпис;

- След извършване на поръчката  потребителят /клиентът/  се ангажира да изрази съгласието си и да потвърди всички детайли за нея, след като представител на СИТИ ЛАЙТ ООД се свърже с него по телефон или e-mail;

- Потребителят /клиентът/  се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания  и той я приема равнозначно на информацията предоставена на хартиен носител или устно по телефон.

- Потребителят /клиента/ е запознат и приема тези общи условия.

- Поръчката се изпълнява в срок от три дни, от момента на потвърждаването и.


  УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


 - Доставката се извършва:

* с куриерска фирма /с най изгодна цена за населеното място на доставка/, наета от СИТИ ЛАЙТ ООД на адрес посочен от потребителя или до офис на куриерската фирма;

* или с куриерска фирма по избор на потребителят /клиентът/ изрично упоменато в поле „Коментар или Вашите изисквания”;

- Разходите за доставката и връщане при отказ от договора са за сметка на потребителя /клиента/, дължими на куриерската фирма, съгласно техния ценоразпис;

- Потребителят /клиентът/   се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и заплати поръчаните продукти;

- Ако потребителят /клиентът /или упълномощено от него лице/ не бъде намерен доставката се връща в офиса на куриерската фирма;

- Ако потребителят /клиентът/   е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той /потребителя /клиента/, извършил първоначалната поръчка/ няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката;

- Потребителят /клиентът/  трябва да поеме и разходите за връщане на стоката в случаите на упражняване на правото на отказ:

 

 Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 7

 към чл. 47, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора

      Стандартни указания за отказ:

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

     В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).

     При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

     Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(a) добавете или:

– "Ние ще приберем стоките", или

– "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

– "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

– "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

 

 

 

 Всички обявени цени се отнасят за 1 брой с включено /начислено/ ДДС в лева;

 Разходите за доставка са за сметка на потребителя.

 Разходите за връщане на стоката са за сметка на потребителя.